AKVAKULTUR

Unik Filtersystem AS har i mer enn 27 år levert løsninger for desinfeksjon og filtrering til oppdrettsnæringen.

Vi tilbyr en hel serie ulike filterløsninger. Alle er basert på vårt gamle og gode hjulfilter eller på båndfilter.
Teknologien er den samme, men de ulike filterløsningene er spesielt tilpasset for inntaksvann, for avløpsvann og for resirkulering.

I samarbeid med oppdrettsnæringen har vi også lansert en egen løsning som kan innfri akvakulturdriftforskriftens krav til fiskesperre.

For desinfeksjon er vi eneforhandler i Norge for LIT-UV anlegg som har et enormt modell utvalg. Både i form av tradisjonelle lukkede UV-kammer, men også åpne løsninger for montering i kanal.

  • Video
  • REFERANSER
  • Brosjyrer

SE FILM AV UNIK FISKESPERRE

Unik Filtersystem AS har utviklet fiskesperre iht Akvakulturdriftsforskriften
Unik fiskesperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefisk anlegg.Fisken blir transportert bort fra avløpsvannet ved hjelp av et roterende transport bånd.Hastighet på sperren kan økes når vannstanden stiger over en viss høyde.

2009

Brakedal Settefiskanlegg AS
Brakedal Settefiskanlegg
Sjøvannsanlegget er dimensjonert for følgende forhold:

Åpen sil type Unik Båndfilter modell BF 3000/1500. Med filtrering på 60 my.
Åpen Uv-filter type LIT MLP-06A-DB300.
Anlegget inkluderer PLS for styring av prosessen og med rekkeklemmer klargjort for de alarmer som ønskes tatt ut samt overføring av UV – dose til PC / SD anlegg.
Kapasitet:

Kapasitet 6.000 liter/minutt pr produksjonslinje ved en UV transmisjon lik 95.% kyvette målt v/ 1 cm målt kyvette, UV dose 25 mWsek/cm2 (vegg) eller 45 mWsek/cm2 (midlere).

2008

Nytt settefiskanlegg – Mørsvikbotn

Oppdragsgiver : Smolten AS

Vannbehandling:
12 stk. Unik kanalfilter modell KF 2000/1. For filtrering av sjøvann inn til anlegg.
Filtreringsgrad: 60 mikron.

Samlet kapasitet anlegg: 50 m3/min.

2008

Ewos Innovation AS

UV-anlegg type LIT DUV 5-75W for sjøvann. Styre-og automatikkskap.
Vaskesystem for fjerning av belegg.

Kapasitet: 30m3/time.

2009

Olden Oppdrettsanlegg AS

UV aggregat Type LIT DUV 7 A – DB350 (SS316) for desinfisering av sjøvann.
Styre -og automatikkskap for uv-anlegg komplett med uv-instrument, kontaktorer, sikkringer m.m.

Unik trykksil type YP Dn 200, aut spyling, SS316′. Filtreringsgrad: 300 mikron.

Kapasitet: 5000l/min.

2009

Marine Harvest – Lauvstad

UV aggregat Type LIT DUV 7A DB350 (SS316) for desinfisering av sjøvann.
Levert med veggmontert styre -og automatikkskap for uv-anlegg, bestående av uv-instrumenter, kontaktorer, sikkringer m.m.

Kapasitet: 6 000 liter/ minutt.

Marine Harvest, avd Rovde

2009

Oppdragsgiver : Marine Harvest AS – Rovde

1 stk LIT DUV 7A DB350, for desinfisering av sjøvann inn til anlegg.
Levert med veggmontert styre -og automatikkskap, rør -rørarbeid, logger dose og måleutstyr.

Kapasitet: 6 000 liter/ minutt

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.