DRIKKEVANN

Unik Filtersystem AS tilbyr komplette løsninger, inklusive bygningsmasser. Både når det gjelder:

* Vannbehandling
* Styring, overvåkning og alarm
* Høydebasseng
* Bygg
* Evt. pumper
* Utvendige rørarbeid
* Ikke-teknisk renovering
Utvendige rørarbeider utføres riktignok vanligvis i samarbeid med lokal entrepenør og på samme måte trekker vi gjerne veksel på ekstern kompetanse for andre arbeider.
Det avgjørende er at vi kan påta oss all prosjektering og samtlige arbeider som totalentrepenør.

Med komplette løsninger mener vi løsninger som er i tråd med drikkevannsforskriftens krav, og vi kan påta oss ansvaret for at Mattilsynet godkjenner den samlede renoveringen. Dermed skal vannverket ikke ha ansvaret for myndighetskrav og heller ikke måtte påregne ytterligere kostnader som tilsynet ikke er fornøyd med.

 • Ressurser
 • Referanser

2007

Smøla Kommune

Komplett trykkøkning /ventilkammer, basseng GUP V=100 m³,

beredskap og ikke-teknisk renovering.

2009

Oppdragsgiver : Nusfjord AS

Komplett vannbehandlingsanlegg med Uv desinfisering (1 barriere),
beredskap, 
ikke-teknisk renovering.
Råvann fra overflatekilde (innsjø).

Igangkjørt 2009. Anbudskonkurranse fra  Vannplan AS Bergen.

Vannbehandling:

 • Qdim UVT50 = 30%, 2 linjer a 12,1 l/s ( dose 40 mJw/cm2 )
 • 2 stk Uv type LIT DUV 4A DB300
 • Trykksil type FILTOMAT m/ 100 mikron silelement
 • Røranlegg i Pehd materiale

Kapasitet: 900m3/døgn

2008

Ytre Kåfjord vannverk.

Komplettvannbehandlingsanlegg med 1 barriere,
beredskap, ikke-teknisk renovering. Råvann fra overflatekilde.

Igangkjørt 2008. Anbudskonkurranse Sweco Grøner A/S Tromsø.

Kapasitet: 1200m3/døgn,

2007

Oppdragsgiver : Bliksvær Vannverk – 8001 Bodø

Komplett vannbehandlingsanlegg med 2 hygieniske barrierer her fargefjerning
og UV desinfisering, beredskap og ikke-teknisk renovering.

Vannbehandling:

 • Direktefiltrering i knust marmor for fjerning av farge/ humus.
 • Uv desinfisering og pH.justering
 • Pumpeanlegg rentvann til høydebasseng
 • Røranlegg i Pehd materiale
 • Nødkloranlegg
 • Prefabrikert bygg for vannbehandling ( mål 3 mx 5 m )

Kapasitet: 60 m³/døgn.

2008 :

Torp VBA. Oppdragsgiver Ål Kommune

Komplett vannbehandlingsanlegg med UV- løsning (1barriere), beredskap, ikke-teknisk renovering.
Råvann fra grunnvannkilde (brønn løsmasser).

Anbudskonkurranse fra Aquaspartner AS

Vannbehandling :

 • 2 stk : LIT DUV 7-75W
 • Uv desinfisering : Qdim UVT50 = 50%, 2 linjer a 6,4 l/s ( dose 40 mJw/cm2 )
 • Marmorfilter for pH -justering

Sum leveranse : 1 200 000,-

2007

Oppdragsgiver : Hurdal Kommune

Totalleveranse av høydebasseng i GUP, rør -og grunnarbeider til :

Rustad og Sandnesseter : 250 m3

Bergli : 350 m3

1999

Oppdragsgiver : Hobøl Vannverk BA – 1825 Tomter

Leveranse av Krystall Fullrenseanlegg for fargefjerning, Uv desinfisering og pH justering mm.

Leveranse omfang :

 • Parallelle filtertanker, her 2 x 760 m3/døgn, tilsammen 1500 m3/døgn
 • Uv aggregater, rør -og rørdeler i PeHd mm

Kapasitet 1400 m3/døgn

2008

Oppdragsgiver : Laukvik Vannverk AL

Komplett vannbehandlingsanlegg med UV-desinfisering (1 barriere), beredskap, 
ikke-teknisk renovering.

Råvann fra overflatekilde (innsjø).

Igangkjørt 2009. Anbudskonkurranse fra Vannplan AS Bergen.

Vannbehandling:

 • 2 stk : LIT DUV 4A DB300
 • Qdim UVT50 = 50%, 2 linjer a 13,3 l/s, (dose 40 mJw/cm2)
 • Trykksil type FILTOMAT
 • Nødklor
 • Røranlegg i Pehd utførelse

Kapasitet: 1150m3/døgn.

2001

Oppdragsgiver : Vangsvik Vannverk AL – Senja i Tranøy kommune

Komplett vannbehandling 1 barriere bestående av Uv desinfisering, prefabrikert rensebygg, høydebasseng mm.

Leveransens omfang:

 • Parallelle Uv aggregater med alternerende drift
 • Selvspylende trykksil
 • Rør -og rørdeler i pehd
 • Prefabrikert rensebygg 3 m x5 m, ca 15 m2 fordelt på 2 rom.
 • Høydebasseng Volum 300 m3 i plasstøpt betong
 • Ik system, driftssystem, beredskapsplan mm