Høydebasseng

HØYDEBASSENG

Unik Filtersystem leverer gode og konkurransedyktige løsninger for høydebaseng.
Vi tilbyr høydebasseng utført i GUP og Betong.
 • Basseng
 • Referanser

Basseng i GUP

 • Frittstående, og nedgravde bassengløsninger

Vår samarbeidspartner, Namdal Plast, sikrer ytterligere ivaretagelse av førsteklasses kvalitet – sammen med årtier av erfaring.

Namdal Plast er spesialist på denne type produkter og leveranser, og har med sin soe bakgrunn i produksjon/leveranser av ulike typer basseng og ulike typer kar/tanker (til ulike kundegrupper)  produkt/material, montasje- og erfaringskompetanse av ypperste divisjon.

 

Basseng i Betong

 • Kontinuerlig støpte basseng, uten skjøter,
 • Frittliggende og for delvis nedgraving i terrenget.

For denne type basseng blir det benyttet en systemforskaling der den innvendige forskalingen «henger» på den utvendige. Det spesielle for denne konstruksjonen er at bunnplate og vegger støpes i ett i motsetning til tradisjonelle konstruksjoner hvor bunnplata støpes først og veggene noen dager senere.

Bunnplate og vegger vil herv herde parallelt med den følge at det er små spenningsforskjeller mellom de to konstruksjonsdelene og tilsvarende redusert antall riss og rissvidder, og man unngår dermed risiko for lekkasjer mellom vegg og gulv.

Man oppnår en svært glatt innvendig flate.

For denne type høydebasseng benytter vi  Åsmund Vangstad A/S som underentreprenør for støpearbeidene.

Åsmund Vangstad A/S har i en årrekke levert basseng i betong basert på samme forskaling/metode.

Begge bassengløsninger leveres isolert og kledd med impregnert materiale og har alt av nødvendig utstyr, her leidere, luke, lufting, innvendig rørføring, mengdestyring  mm.

Vi inkluderer gjerne egne ventilkammer til bassengene.

Vi kan sammen med våre underleverandører på basseng vise til mange sterke referanser for begge basseng alternativer.

2014

HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG, 

RØROS KOMMUNE

«Vi er godt fornøyde med både sluttproduktet og prosessen rundt etableringen av høydebassen­get. Det ble ferdigstilt i november 2014, er bygget i GUP, rommer 300 m3 og skal forsyne hyttefelt, 100 husstander, samt et nyetablert industriområde. Unik Filtersystem har framstått som en profesjonell aktør. De er til å stole på, leverer til avtalt tid, selger produkter av god kvalitet og til konkurransedyktige priser. Kommunen har kun gode erfaringer med Unik Filtersystem som leverandør, og kan trygt anbefale andre aktører å bruke dem – private som offentlige»

Kristian Horten, 

prosjektleder teknisk, Røros kommune

 


 

2007

Smøla Kommune

Komplett trykkøkning /ventilkammer, basseng GUP V=100 m³,
beredskap og ikke-teknisk renovering.


 

Tromsø Kommune

2008

Buktelia Vannverk

Oppdragsgiver – Tromsø Kommune via Entr Antek AS – 9010 Tromsø

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Komplett vannbehandlingsanlegg med1 barriere, basseng GUP V=400, beredskap,
ikke-teknisk renovering.
Anbudskonkurranse fra  Asplan Viak avd Tromsø.

Vannbehandling:

 • Høydebasseng GUP materiale V= 400 m3.
 • Uv desinfisering
 • Rørarbeider innenhus i SS 304L

Kapasitet: 3800 m3/døgn.

 


 

Hurdal Kommune

2007

Oppdragsgiver : Hurdal Kommune

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Totalleveranse av høydebasseng i GUP, rør -og grunnarbeider til :

Rustad og Sandnesseter : 250 m3

Bergli : 350 m3

 


 

 

Vangsvik Vannverk AL

2001

Oppdragsgiver : Vangsvik Vannverk AL – Senja i Tranøy kommune035

Komplett vannbehandling 1 barriere bestående av Uv desinfisering, prefabrikert rensebygg, høydebasseng mm.

Leveransens omfang:

 • Parallelle Uv aggregater med alternerende drift
 • Selvspylende trykksil
 • Rør -og rørdeler i pehd
 • Prefabrikert rensebygg 3 m x5 m, ca 15 m2 fordelt på 2 rom.
 • Høydebasseng Volum 300 m3 i plasstøpt betong
 • Ik system, driftssystem, beredskapsplan mm