KRYSTALL FULLRENSEANLEGG

Vår patenterte «Krystall Fullrenseanlegg» er et vel utprøvet anlegg for fargefjerning, spesielt utviklet for typisk norsk råvann.
Anlegget er et av flere ulike typer fellingsanlegg som tilbys i det norske markedet. Vårt anlegg er først og fremst utviklet med sikte på små og mellomstore behandlingsanlegg med det kapasitetskrav på mellom 60 og 2500m3/ døgn.
  • Beskrivelse
  • Teknisk
  • Referanser

Vi har lagt vekt på

* Enkel og robust drift.
* Lite komplisert oppfølging.
* Lave produksjonskostnader.
* Prefabrikerte anlegg for enkel installasjon.

Grovt forenklet er fellingsprosess en prosess der råvannet tilsettes en eller flere flokkulanter som binder humuspartiklene sammen slik at de kan holdes tilbake i et filter. Vi benytter jernkloridsulfat som fellingsmiddel og en åpen filterkolonne som er fylt med knust marmor. Fellingsmiddelet doseres automatisk inn i vannstrømmen før filteret og metaller, humus og bakterier holdes da tilbake i filtermassen.

Etter behandling skal vannet være fritt for farge, skadelige metaller og bakterier og- siden det benyttes alkalisk filtermasse- oppnår man i tillegg korrekt ph og alkalitet.

Alt sammen i en og samme prosess, med kun en dosering og et fåtall parameter til overvåking.

 

Ny spyleanordning for rengjøring av filterrist.

Unik Filtersystem AS har utviklet en «ny» spyleanordning for rengjøring av filterrist i våre Krystall Fullrenseanlegg.

Enkelt forklart er prinsippet at filterristen blir høytrykkspylt fra undersiden samtidig som filtermassen blir flushet med store mengder vann.

Høytrykksdysen følger, ved hjelp av en styreanordning, en spiral slik at den dekker hele risten og dermed hele bunnen av filtertanken. Automatikken styrer hvor lang tid det skal være mellom hver spyling og hvor hurtig spyledysen skal flytte seg langs spiralen.

Dysen er av type turbo, og arbeider med vanntrykk på hele 260 bar. Se vår videopresentasjon.

* Det er søkt om patentbeskyttelse på spylesystemet.

Ta kontakt på webmaster@unikwater.com eller telefon 56 56 55 60

HERLAND VASSVERK, ATLØY

«Vi er et privat vannverk som i 2014 investerte i et Unik Krystall fullrenseanlegg med kapasitet på 180 M3/døgnet. I planleggingsprosessen ble vi anbefaltå kontakte Unik Filtersystem AS, som går for å være et seriøst firma med godt rykte i bransjen. Vi brukte ikke penger på konsulent, men diskuterteoss frem med Unik Filtersystem om hvilken løsningsom kunne være aktuell for oss. Styret har hele veien hatt et konstruktivt samarbeid med Unik Filtersystemfor et optimalt resultat. Det er gode tilbakemeldinger fra våre abonnenter for fantastisk klart og godt vann!»

Sigmund Herland 

Formann, Herland Vassverk SA