Trykksil fra Amiad

TRYKKSIL

Trykksil benyttes gjerne i forkant av annen prosess som UV-anlegg, eller som frittstående enhet for å hindre skade på eller forringelse av annet utstyr. Unik Filtersystem leverer ulike typer silanlegg for manuelle til helautomatiske siler. Disse har kapasitet fra 10 liter/min og opp til 25000 liter/min, og filtreringsgrad fra 0,5my til 1000my. Filterhus leveres i ulike materialkvaliteter som plast, epoxybehandlet stål, syrefast stål og spesialbelegg for aggressive medier.

Typiske kunder som velger trykksil/filter:

  • Kommunale og private vannverk
  • Akvakulturanlegg (settefisk og fiskeforedling)
  • Bassenganlegg
  • Industri
  • Maritim sektor
  • Forsvaret
  • Privathusholdning