UV ANLEGG FRA LIT

UV LIT

Vi kan tilby det aller fremste av ny Uv- teknologi fra vår grundig dokumenterte/ sertifiserte Europeiske samarbeidspart; «LIT UV».
Ved introduksjonen av LIT- aggregatene har Unik Filtersystem AS sikret det norske markedet aksess til det fremste av Uv- teknologi tilgjengelig i dag.
«LIT UV» kan vise til sterke referanser innen leveranser  til drikkevann, avløpsvann og aquakultur.
  • Video
  • Beskrivelse
  • Brosjyrer/ Dokumentasjon

Systemene er blant de svært få som har tilgang til særdeles kraftige lavtrykks amalganlamper, som er enestående når det gjelder UV- effekt, stabilitet og levetid. Lamper og aggregater er  utviklet i nært samarbeide med «Philips Lighting» og «Moscow Institute of Physics and Technology» (MIPT).

UV-anleggene er typegodkjendt/ Ø- norm- sertifisert. Her ved det Veterinærmedisinske Instituttet i Wien.

(Medizinisches Universität Wien – Klinisches Institut Für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie Wasserhygiene). UV aggregatene levere og med godkjenninger fra Folkehelsa.

Uv-anlegget leveres med dose = 40 mWsek/cm2 og er en hygienisk barriere mot bakterier, virus, parasitter og sporer.

LIT DUV-x-A-system

LITs DUV-xA-systemer- lukkede tank systemer under trykk som er utstyrt med lavtrykksamalgalamper- er i dag den foretrukne løsningen innenfor en rekke bruksområder for drikkevann. DUV-xA-serien byr på miljøvennlige og effektive desinftseringsløsninger med enestående mikrobeinaktivering og gjennomstrømshastigheter på kapasiteter opp til hele 1 000 m3 i timen.

LIT åpen kanal modul

LITs åpen kanal modul er spesiallaget for desinfisering av vann fra industri og avløp. UV-systemets fleksibilitet sikrer en optimal desinfisering selv med varierende vannkvalitet, avhengig av forbehandlingen av vannet. LIT åpen kanal modul er designet og produsert ihht internasjonale standarder ved å bruke kvalitetsmateriale og komponenter.

Unik Filtersystem kan vise til mange sterke referanser også her hjemme. Det være seg fra mindre drikkevannsanlegg til store settefiskanlegg.