Referanser

REFERANSER DRIKKEVANN

«Dette anlegget skal kunne levere vann til store deler av kommunen. Kapasiteten er ca. 325 m3/t.

Unik Filtersystem har utført det maskintekniske anlegget. Det har vært en god prosess med mange detaljer som måtte løses underveis, her har Unik Filtersystem vært veldig løsningsorienterte.

Våre erfaringer med Unik Filtersystem angående kontrakt, levering, faglig utførelse og fakturering er positive.»

Knut Espetvedt, 

Teknisk drift, Lindås kommune

«Vi er et privat vannverk som i 2014 investerte i et Unik Krystall fullrenseanlegg med kapasitet på 180 M3/døgnet. I planleggingsprosessen ble vi anbefaltå kontakte Unik Filtersystem AS, som går for å være et seriøst firma med godt rykte i bransjen. Vi brukte ikke penger på konsulent, men diskuterteoss frem med Unik Filtersystem om hvilken løsningsom kunne være aktuell for oss. Styret har hele veien hatt et konstruktivt samarbeid med Unik Filtersystemfor et optimalt resultat. Det er gode tilbakemeldinger fra våre abonnenter for fantastisk klart og godt vann!»

Sigmund Herland 

Formann, Herland Vassverk SA

«Vi er godt fornøyde med både sluttproduktet og prosessen rundt etableringen av høydebassen­get. Det ble ferdigstilt i november 2014, er bygget i GUP, rommer 300 m3 og skal forsyne hyttefelt, 100 husstander, samt et nyetablert industriområde. Unik Filtersystem har framstått som en profesjonell aktør. De er til å stole på, leverer til avtalt tid, selger produkter av god kvalitet og til konkurransedyktige priser. Kommunen har kun gode erfaringer med Unik Filtersystem som leverandør, og kan trygt anbefale andre aktører å bruke dem – private som offentlige»

Kristian Horten, 

prosjektleder teknisk, Røros kommune

Smøla Kommune

Komplett trykkøkning /ventilkammer, basseng GUP V=100 m³,

beredskap og ikke-teknisk renovering.

Nusfjord AS

Komplett vannbehandlingsanlegg med Uv desinfisering (1 barriere),
beredskap, 
ikke-teknisk renovering.
Råvann fra overflatekilde (innsjø).

Igangkjørt 2009. Anbudskonkurranse fra  Vannplan AS Bergen.

Vannbehandling:

 • Qdim UVT50 = 30%, 2 linjer a 12,1 l/s ( dose 40 mJw/cm2 )
 • 2 stk Uv type LIT DUV 4A DB300
 • Trykksil type FILTOMAT m/ 100 mikron silelement
 • Røranlegg i Pehd materiale

Kapasitet: 900m3/døgn

Ytre Kåfjord vannverk.

Komplettvannbehandlingsanlegg med 1 barriere,
beredskap, ikke-teknisk renovering. Råvann fra overflatekilde.

Igangkjørt 2008. Anbudskonkurranse Sweco Grøner A/S Tromsø.

Kapasitet: 1200m3/døgn,

Bliksvær Vannverk – 8001 Bodø

Komplett vannbehandlingsanlegg med 2 hygieniske barrierer her fargefjerning
og UV desinfisering, beredskap og ikke-teknisk renovering.

 

Vannbehandling:

 • Direktefiltrering i knust marmor for fjerning av farge/ humus.
 • Uv desinfisering og pH.justering
 • Pumpeanlegg rentvann til høydebasseng
 • Røranlegg i Pehd materiale
 • Nødkloranlegg
 • Prefabrikert bygg for vannbehandling ( mål 3 mx 5 m )

Kapasitet: 60 m³/døgn.

Ål Kommune – Torp VBA.

Komplett vannbehandlingsanlegg med UV- løsning (1barriere), beredskap, , ikke-teknisk renovering.
Råvann fra grunnvannkilde (brønn løsmasser).

Anbudskonkurranse fra Aquaspartner AS

Vannbehandling :

 • 2 stk : LIT DUV 7-75W
 • Uv desinfisering : Qdim UVT50 = 50%, 2 linjer a 6,4 l/s ( dose 40 mJw/cm2 )
 • Marmorfilter for pH -justering

Sum leveranse : 1 200 000,-

Hurdal Kommune

Totalleveranse av høydebasseng i GUP, rør -og grunnarbeider til :

Rustad og Sandnesseter : 250 m3

Bergli : 350 m3

Hobøl Vannverk BA – 1825 Tomter

Leveranse av Krystall Fullrenseanlegg for fargefjerning, Uv desinfisering og pH justering mm.

Leveranse omfang :

 • Parallelle filtertanker, her 2 x 760 m3/døgn, tilsammen 1500 m3/døgn
 • Uv aggregater, rør -og rørdeler i PeHd mm

Kapasitet 1400 m3/døgn

Laukvik Vannverk AL

Komplett vannbehandlingsanlegg med UV-desinfisering (1 barriere), beredskap,
ikke-teknisk renovering.

Råvann fra overflatekilde (innsjø).

Igangkjørt 2009. Anbudskonkurranse fra Vannplan AS Bergen.

Vannbehandling:

 • 2 stk : LIT DUV 4A DB300
 • Qdim UVT50 = 50%, 2 linjer a 13,3 l/s, (dose 40 mJw/cm2)
 • Trykksil type FILTOMAT
 • Nødklor
 • Røranlegg i Pehd utførelse

Kapasitet: 1150m3/døgn.

Vangsvik Vannverk AL – Senja i Tranøy kommune

Komplett vannbehandling 1 barriere bestående av Uv desinfisering, prefabrikert rensebygg, høydebasseng mm.

Leveransens omfang:

 • Parallelle Uv aggregater med alternerende drift
 • Selvspylende trykksil
 • Rør -og rørdeler i pehd
 • Prefabrikert rensebygg 3 m x5 m, ca 15 m2 fordelt på 2 rom.
 • Høydebasseng Volum 300 m3 i plasstøpt betong
 • Ik system, driftssystem, beredskapsplan mm