Prosessvann

PROSESSVANN

Store deler av industrien har spesielle vannforsyningsbehov. Behovene varierer mellom bransjer og bedrifter. Til kjølevann kan det være behov for store vannmengder, mens vannkvaliteten spiller liten rolle. Andre bedrifter har behov for vann av høy kvalitet, av og til høyere enn vanlig drikkevannsstandard.

Resirkulering av vann blir benyttet i prosessindustrien i dag, og gir kunden økonomiske gevinster i form av redusert energikostnader.
Unik Filtersystem as leverer filteranlegg til dette formålet.

Våre løsninger er kostnadseffektive og kan lett plasseres inn i eksisterende prossesanlegg.

Også i kommunal sektor ser vi at flere avløpsanlegg installerer energianlegg for å kunne ta ut energi av avløpsvannet. Vi kan vise til flere leveranser der vi har plassert inn våre effektive hjulfilter for polering av avløpsvann før vannet ledes inn på energi-anlegget.

Våre hjulfilter transporterer vekk små partikler og reduserer mengde SS stoff i vannet. På denne måte reduseres behovet for rengjøring av anlegget.

Ta kontakt med oss og vi vil fremme en løsning som dekker deres behov til vannrensing.

  • Forsvar & Nødhjelp
  • Referanser

 Forsvar og nødhjelp

Unik Filtersystem AS har på oppdrag fra AE Storhushold og CSI Norway AS levert prefabrikkerte renseenheter for
storkjøkken, feltsykehus og sanitær/vaskeri.

Siden 2003 har vi levert over 130 rense enheter til det norske forsvaret stasjonert i Bosnia, Kosovo, Makedonia og Afganistan.

Vannbehandlingsanlegget behandler vannet med å redusere partikulært materiale ( forfilter 130 my), redusere råvannets innhold av jern, mangan og kalk (avherdings filter), samt desinfeksjon ( UV-anlegg)

Renseenhetene er levert prefabrikert på ramme (plug and play).

 

 

 

 

«For noen år siden kjøpte vi lusefilter fra Unik Filtersystem AS. Filteret har en kapasitet på 10 m3/ min og utfører filtrering av vann fra vårt slakteri. Lusefilteret innfrir myndighetskravet til 0-utslipp av lakselus fra fabrikk til sjø, og fungerer utmerket!»

Tor Sandneseng 

Teknisk sjef, Emilsen Fisk AS

CSI Norway AS

2009

Oppdragsgiver: CSI Norway AS

Mobilt vannbehandlingsanlegg for feltsykehus for norsk forsvars deltakelse i internasjonale operasjoner.
Ferdigstilt mai 2009

Kapasitet: 192m3/døgn.

campsupply4campsupply8 campsupply10

2008

Optimal 3-200 med standard styreskap m /instrument for desinfisering av sjøvann til fiskeindustri.
Styreskap uv-anlegg med rekkeklemmer.
Aut stengeventil pnaumatisk m/ nødv styreutrustning (ex trykkluft)

Kapasitet: 47m3/ time.

North Capelin AS

2008

North Capelin AS

UV-aggregat LIT modell DUV 5A DB 350 SS 316
Styreskap m/ UV-instrument og sensor
UNIK aut trykksil type Yp 150 SS 316. Filtreringsgrad: 100 micron silelement
Styreskap el-styrt på tid / differansetrykk

Kapasitet: 150m3/time.