Om oss

Om Unik


Med 30 års drift har vi bygget opp  svært solid kompetanse innen behandling av vann. Våre ingeniører og fagfolk kan sine fag.

Vi er lokalisert på Os i Hordaland, ca 30 km sør for Bergen. Produktene blir levert og montert i hele Norge – og store deler av verden for øvrig. Produktene er blanding av egenutviklete teknologier, komplettert med det fremste fra utlandet. Vi har kontinuerlig videreutvikling av egne produkter og løsninger, parallelt med allianser og samarbeide med det beste av internasjonale  leverandører. Til glede og trygghet for våre kunder.

Vi leverer alt – fra del- komponenter til komplette løsninger – gjerne med nøkkelferdige bygg og anlegg. Vi leverer også anlegg installert i containere for mobile eller midlertidige løsninger.

Typiske kundegrupper for oss er:

Drikkevann

 • Private vannverk
 • Offentlige vannverk
 • Næringsbygg/kontorer
 • Industri
 • Hotell, restaurant, turistanlegg/campingplasser
 • Skoler og barnehager
 • Gårdsbruk
 • Enkelthusstander
 • Hytter
 • Forsvar og nødhjelp

Prosessvann

 • Fiskeindustri og oppdrett
 • Næringsmiddelindustri
 • Landbruk

Avløp

 • Kommunalt avløp
 • Private avløp
 • Fiskeindustri og oppdrett
 • Industri generelt
 • Sigevann fra fyllplasser
 • Små og store grendelag og tettsteder
 • Reiseliv

30 års erfaring med vannbehandling, sammen med landsdekkende serviceapparat, sikrer driftssikre og effektive løsninger. Produktene er miljøvennlige og naturbaserte prosesser – som sikrer topp resultat.

Ta gjerne en kikk på vår referanseliste. Her finner du noen av våre aktuelle MB_Vito_fra_hyre_2prosjekter. Vi arrangerer gjerne synfaring ut på ulike anlegg. Kundene får slik bedre innblikk i produktene – og hvordan disse fungerer i praksis.