AKVAKULTUR

Unik Filtersystem AS har i mer enn 30 år levert løsninger for desinfeksjon og filtrering til Aquanæringen og Drikkevann. Egen kompetanse suppleres med kvalitetsbevisste og innovative samarbeidspartnere. I tillegg har vi agentur for LIT-UV som produserer UV-systemer av høy kvaltet og Amiad Water Systems som leverer filtreringsløsninger til de fleste applikasjoner.

Vi tilbyr en rekke produkter tilpasset Klekkeri – Settefiskanlegg – Stamfiskanlegg – Landbasert matfiskanlegg – Rensefiskanlegg og fiskeforedling.

Vi er klart til å bidra med utvikling og produksjon av høykvalitet systemer eksempelvis: avløpsrens, slam behandling, filter- og UV-systemer for inntak, fiskesperrer med mer.

I samarbeid med oppdrettsnæringen har vi også lansert en egen løsning som kan innfri akvakulturdriftforskriftens krav til fiskesperre.

Gode produkter skaper trygghet og fortjeneste!

La Unik Filtersystem løse oppgaven for deg!

  • Video
  • REFERANSER
  • Brosjyrer

SE FILM AV UNIK FISKESPERRE

Unik Filtersystem AS har utviklet fiskesperre iht Akvakulturdriftsforskriften
Unik fiskesperre er spesialutviklet for å hindre at fisk rømmer fra hovedavløp på settefisk anlegg.Fisken blir transportert bort fra avløpsvannet ved hjelp av et roterende transport bånd.Hastighet på sperren kan økes når vannstanden stiger over en viss høyde.

2009

Brakedal Settefiskanlegg AS
Brakedal Settefiskanlegg
Sjøvannsanlegget er dimensjonert for følgende forhold:

Åpen sil type Unik Båndfilter modell BF 3000/1500. Med filtrering på 60 my.
Åpen Uv-filter type LIT MLP-06A-DB300.
Anlegget inkluderer PLS for styring av prosessen og med rekkeklemmer klargjort for de alarmer som ønskes tatt ut samt overføring av UV – dose til PC / SD anlegg.
Kapasitet:

Kapasitet 6.000 liter/minutt pr produksjonslinje ved en UV transmisjon lik 95.% kyvette målt v/ 1 cm målt kyvette, UV dose 25 mWsek/cm2 (vegg) eller 45 mWsek/cm2 (midlere).

2008

Nytt settefiskanlegg – Mørsvikbotn

Oppdragsgiver : Smolten AS

Vannbehandling:
12 stk. Unik kanalfilter modell KF 2000/1. For filtrering av sjøvann inn til anlegg.
Filtreringsgrad: 60 mikron.

Samlet kapasitet anlegg: 50 m3/min.

2008

Ewos Innovation AS

UV-anlegg type LIT DUV 5-75W for sjøvann. Styre-og automatikkskap.
Vaskesystem for fjerning av belegg.

Kapasitet: 30m3/time.

2009

Olden Oppdrettsanlegg AS

UV aggregat Type LIT DUV 7 A – DB350 (SS316) for desinfisering av sjøvann.
Styre -og automatikkskap for uv-anlegg komplett med uv-instrument, kontaktorer, sikkringer m.m.

Unik trykksil type YP Dn 200, aut spyling, SS316′. Filtreringsgrad: 300 mikron.

Kapasitet: 5000l/min.

2009

Marine Harvest – Lauvstad

UV aggregat Type LIT DUV 7A DB350 (SS316) for desinfisering av sjøvann.
Levert med veggmontert styre -og automatikkskap for uv-anlegg, bestående av uv-instrumenter, kontaktorer, sikkringer m.m.

Kapasitet: 6 000 liter/ minutt.

Marine Harvest, avd Rovde

2009

Oppdragsgiver : Marine Harvest AS – Rovde

1 stk LIT DUV 7A DB350, for desinfisering av sjøvann inn til anlegg.
Levert med veggmontert styre -og automatikkskap, rør -rørarbeid, logger dose og måleutstyr.

Kapasitet: 6 000 liter/ minutt

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.