Tørrstoffilter

TØRRSTOFFILTER

Det er nesten utrolig hva som kan komme sigende igjennom avløpet. Dette gjør at det ofte er det behov for en grovere filtrering før endelig sluttbehandling, selv om mange bruker tørrstoffilteret fra Unik Filtersystem AS som en selvstendig og avsluttende filtrering.

For dette formålet har Unik Filterystem AS utviklet «Unik tørrstoffilter». Filteret er en mekanisk teknologi som brukes primært til slamutskilling fra kloakk og industrielle avløp. Filteret er også hyppig i bruk innen fiskeindustri og akvakultur. Filteret kan utstyres med en rekke ulike alternative grader for filtrering.

Tørrstoffilteret kan drives på både hydraulikk og pneumatikk/trykkluft. På bildene i illustrasjonen finner du et pneumatisk drevet filter. Vi anbefaler like gjerne hydraulikk.

Forenklet fremstilt plasseres tørrstoffilteret på hovedavløpet, og blir driftet uten pumper.

Etter oppdragsgivers krav og spesifikasjoner filtreres slammet ut, og oppsamlet tørrstoff komprimeres og samles for deponi eller kompostering. Også dette filteret er svært robust. Det er en rekke bruksumråder, noe som understreker filterets fleksibilitet.

Der det er ønskelig kan filteret utstyres med avsug, som også kan kombineres med egne filtre mot luktproblemer. Klikk på kappen for mer og utdypende informasjon om dette effektive filteret.