Tilleggsleveranser

TILLEGGSLEVERANSER

Unik Filtersystem AS tilbyr komplette løsninger, inklusive teknisk utstyr og bygningsmasser. Både utstyr og bygg blir tilpasset kundens ønsker og behov. Vi kan tilby; vannglassdosering, nødkloranlegg, nødstrømaggregat, vannmåler, alarmanlegg, trykkøkningsanlegg, ventiler samt «ikke teknisk renovering».

Doseringsanlegg Vannglass

Vi kan tilby Dosering pumpe type IWAKI for vannglass. Dosering skjer etter signal fra elektromagnetisk vannmengdemåler (fabrikat Krohe Optiflux). Dosering av vannglass skjer via egen nippel som plasseres på rentvannsledning nedstrøms UV anlegg/ desinfeksjon og nedstrøms by-pass.

Vannglass lagres i en stasjonær doseringstank (transportcontaniner som blir stasjonære etter første vannglasslevering). Transportcontainer med vannglass er vanligvis inkludert i vår leveranse.

Vi anbefaler at vannglass tiltransporteres anlegget i transportcontainere som returneres til avsender når de er tomme (std returordning).

All rørføring, slanger, måleglass m.m er for øvrig tilbys i tråd med spesifikasjon fra kunde.

Nødkloringsanlegg

047Vi kan tilby et nødkloranlegg, bestående av doseringspumpe fra IWAKI type, doseringstank  m/ omrører, nippler, slanger, styrekabel.og veggbrakett. Anlegg kan driftes med nettspenning eller batteri. Leveres med batteri og vedlikeholdslader.

Klor blandes ut etter «rutine nødklor» som følger med doseringanlegget.

Utblandet klor tilføres vannet via en injeksjonsventil som er plasseres på rentvannsledning – nedstrøms behandling og nedstrøms bypass utenom prosessanlegg. Dosering skjer etter signal fra vannmåler type Krohne Optiflux. Doseringspumpe som styres etter signal fra styreskap (vannmåler).

På sugesiden er det en ‘priming aid’ beholder som tar opp evt gasser som kloren skiller ut. Denne må tømmes for luft jevnlig avhengig av hvor mye luft kloren skiller ut. Nødkloranlegget leveres med fullverdig rutine (på norsk) for oppkobling, drift og nedkobling av nødkloranlegget.

Nødkloringsanlegg mm blir tilbudt i tråd med kundens spesifikasjon.

Nødstrøm

10For å unngå sviktende levering som følge av svikt i strømforsyningen, bør vannbehandlingsanlegget inkludere nedstrømsaggregat med automatisk oppstart.

Vi har tatt høyde for at aggregatet skal ha kapasitet til å «drive hele anlegget» inklusive belysning og oppvarming av bygg.
Vi har derfor lagt til grunn at nødstrømmen skal dimensjoneres for samtidig drift av

  • All lys og varme
  • All vannbehandling

Anlegget leveres komplett fra fabrikk som et nøkkelferdig nødstrøms anlegg.

Videre er internt opplegg for eksos,  spjeld -og montering av spjeld (ex.bygningsmessige arbeider) inkludert i leveransen. Også igangkjøring, testing, og nødvendig opplæring av nødstrømsaggregat

Leveransen inkluderer også en fullverdig rutine drift og vedlikehold av nødstrømsaggregatet.
Tilbudt nødstrømsaggregat er for øvrig tilbudt i tråd med kundens spesifikasjon.

Vannmåler

vannmålerVi kan tilby vannmengdemålere av ulike fabrikat alt etter spesifikasjon fra kunde.

Alarm

Vi tilbyr vanligvis  en GSM -basert alarmløsning som er basert på mobiltelefonlinje og som sender alarm-meldinger pr sms, der det da kommer frem på mottakerens mobiltelefon hvilken alarm som er løst ut /tidspuktet for denne.

Anlegget har vist seg stabilt over tid, er enkelt i drift, og gir lave driftskostnader for vannverket. Alarmen leveres ferdig programmert til vannverket.

Som beredskap mot ulike driftsavvik tilkobles vannbehandlingsanlegget dette alarmanlegg for utsendelse av alarm som tekstmelding.  Da slik at alarm videresendes til «bakvakt» dersom operatør innen 30 sekunder ikke kvitterer for mottatt melding.
Det skal kunne legges inn opp til 3 «bakvakter» og rekkefølgen (vakt/bakvakt) skal kunne endres med å sende tekstmelding til alarmsenderen.

Trykkøkningsanlegg og pumpeanlegg

Vi kan tilby komplett trykkøkningsanlegg og pumpeanlegg i henhold til spesifikasjon fra kunde.

Stengeventil UV

Vi kan tilby dreiespjeldventil med pneumatisk actuator.
Våre actuatorer er utstyrt med mekanisk endestopper som blomberes til uv-anleggets maks kapasitet iht laveste uv-transmisjon som er målt.

Fordeler med å benytte pnematisk actuator er:

  • Ikke avhenig av batteribackup.
  • Driftsikker, ingen fin elektronikk.
  • Rodust og rimelig alternativ.

Struping

Våre actuatorer er utstyrt med mekanisk endestopper som blomberes til uv-anleggets maks kapasitet iht laveste UV-transmisjon som er målt. Åpning på ventil kan juseres fra 10-100% tilpasset anleggets maks kapasitet.

Ikke teknisk renovering

Vi inkluderer vanligvis komplett dokumentasjon for anlegget, innjustering, igangkjøring, opplæring og komplette drifts og vedlikeholdsinstrukser, internkontrollsystem, beredskapsplan.

  • AKTUELLE PRODUKTER